Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

O K Ó L N I K dotyczący odbierania odpadów komunalnych na 2017 rok

O K Ó L N I K

 

            Informuję, że od 01 stycznia 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/107/2016 z dnia 30 września 2016r. Rady Gminy Borowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz Uchwałą Nr XXIV/111/2016 z dnia 18 października 2016r. Rady Gminy Borowie zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty:

 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 8 złotych miesięcznie za osobę (odpady niesegregowane);
 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi 6 złotych miesięcznie za osobę.

 

Jednocześnie informuję, że od 01 stycznia 2017 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/108/2016 z dnia 30 września 2016r. Rady Gminy Borowie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w łącznej wysokości za trzy miesiące z góry, raz na kwartał bez wezwania,
 • w terminach:
  1. ) za I kwartał do 31 stycznia danego roku kalendarzowego,
  2. ) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego,
  3. ) za III kwartał do 31 lipca danego roku kalendarzowego,
  4. ) za IV kwartał do 31 października danego roku kalendarzowego.

 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na indywidualne konta bankowe. Istnieje możliwość jednorazowej wpłaty za cały rok (z góry).

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.