Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Gminna Orkiestra Dęta

Gmina Borowie od kilku lat starała się o pozyskanie środków finansowych zewnętrznych, na zakup instrumentów dętych. Naszym zamiarem było utworzenie gminnej orkiestry dętej, która miałaby uświetniać gminne uroczystości patriotyczne i kościelne. Decyzja o realizacji zamysłu wynikała z chęci rozwinięcia aktywności kulturalnej wśród lokalnej społeczności oraz aby zrealizować społeczne oczekiwania w zakresie utworzenia orkiestry. Społeczność Gminy Borowie wielokrotnie wyrażała zdecydowane zainteresowanie utworzeniem orkiestry. Z posiadanych informacji wynika, że na terenie Gminy Borowie wiele osób gra na różnych instrumentach, wiele jest uzdolnionych i mogliby w orkiestrze funkcjonować i się udzielać. Jednak ograniczeniem dostępu do rozwinięcia pasji muzycznych był właśnie brak istnienia orkiestry. Ponadto brak środków finansowych uniemożliwiał zakup instrumentu oraz pobieranie lub doskonalenie nauki gry osobom chcącym grać w orkiestrze. Zamierzony zamysł udało się jednak ziścić, gdyż Gmina Borowie pozyskała środki finansowe pochodzące od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 35 000 zł. Pozostałą brakującą część środków niezbędnych do zakupu instrumentów dętych Gmina Borowie poniosła ze środków własnych w wysokości 12 230,00 zł. W związku z powyższym podjęte zostały działania w kierunku utworzenia orkiestry.

       Zatrudniony został zatem kapelmistrz - Pan Michał Szostak, który następnie przeprowadził nabór osób chętnych do wstąpienia do orkiestry. Nabór odbył się w dniach 16 i 17 kwietnia 2013 r. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. W tym czasie Kapelmistrz – Pan Michał Szostak przeprowadził przesłuchania przybyłych kandydatów na członków orkiestry. Zrekrutowano 34 osoby, głównie młodzież szkolną i kilka osób dorosłych, które zaczęły uczęszczać na próby. Część z tych osób zrezygnowała i obecnie orkiestra liczy 17 osób, w skład której wchodzą:

 

 • Baran Agata – klarnet
 • Domaszczyńska Kinga – klarnet
 • Dzadz Agnieszka – klarnet
 • Dzadz Dawid – trąbka
 • Frelek Sławomir – bęben/talerze
 • Graff Monika – klarnet
 • Kęsik Dominik – trąbka
 • Lipińska Bożena – saksofon altowy
 • Majczyna Tomasz – saksofon tenorowy
 • Makulec Aleksandra – sakshorn altowy
 • Rogala Ola – saksofon altowy
 • Rogala Tomasz – tuba
 • Sabak Małgorzata – werbel
 • Serzysko Michał – trąbka
 • Serzysko Robert – sakshorn altowy
 • Tomaszewski Patryk – sakshorn tenorowy
 • Zieliński Artur – saksofon altowy.

        Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00 i trwają po dwie godziny. Po nauce teorii, która stanowiła bazę dla początkujących muzyków, przyszedł czas na praktykę. – Powoli zaczynamy poruszać różne utwory. Ćwiczymy indywidualnie i powoli w grupie – powiedział Pan Michał Szostak Kapelmistrz orkiestry. Na próbach pomaga Pan Grzegorz Zakrzewski, który uczy osoby grające na instrumentach dętych drewnianych zaś Pan Michał Szostak uczy gry na instrumentach dętych blaszanych. Orkiestra w dalszym ciągu jest otwarta na nowych członków. Warunkiem rozpoczęcia bezpłatnej nauki i gry w formacji, funkcjonującej pod pieczą Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz miejscowego Urzędu Gminy, jest oprócz dobrych chęci, odpowiednich predyspozycji muzycznych, zamieszkiwanie na terenie gminy Borowie. Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem do orkiestry dętej, mogą się zgłosić do kapelmistrza podczas prób, które odbywają się we wtorki i w czwartki w godzinach 16-18. Zakup instrumentów z otrzymanej dotacji to pierwszy etap tworzenia orkiestry.

       W kolejnych etapach planuje się dokupić tych instrumentów tyle, jakie będzie zapotrzebowanie ze strony orkiestry. Jednak orkiestra to nie tylko instrumenty, lecz także potrzeby bieżące tj. akcesoria czy materiały eksploatacyjne niezbędne do prawidłowego jej brzmienia i funkcjonowania. Na ten cel jednak niezbędne są środki finansowe. Poszukujemy zatem osób i sponsorów, którzy chcieliby wspomóc finansowo doposażenie naszej orkiestry w kolejne instrumenty i niezbędne akcesoria.

       Gmina Borowie otrzymała z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 25 000 zł, co stanowi 85% wartości zadania pt. „Uzupełnienie instrumentów muzycznych dla gminnej orkiestry dętej w Borowiu”, które będzie realizowane w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”; Priorytet: „Infrastruktura domów kultury”.

       W roku 2014 Gmina Borowie pozyskała kolejne środki pochodzące od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 25 000zł na doposażenie orkiestry w brakujące instrumenty. W dniu 28.11.2013 złożony został wniosek do MKiDN, który przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny i znalazł się na liście wniosków otrzymując dotację. Zakupione instrumenty oraz akcesoria będą służyły do prowadzenia edukacji kulturalnej wszystkich członków orkiestry w postaci indywidualnej nauki gry prowadzonej przez instruktorów. W roku 2013 dzięki dotacji MKiDN udało się utworzyć orkiestrę dętą, jednak zakupiono tylko część instrumentów, gdyż przyznana została mniejsza niż wnioskowano dotacja. Istniała zatem potrzeba doposażenia orkiestry w brakujące instrumenty, tak aby osoby oczekujące na instrument miały także możliwość pobierania bezpłatnej nauki gry na instrumencie.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.