Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 22 listopad 2021
Utworzono: 22 listopad 2021

11 listopada w Borowiu odbyła się uroczystość związana z obchodami 103 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 10:00 Mszą św. odprawioną przez proboszcza ks. Marka Kukiela w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, niosąc 30-metrową flagę, w asyście orkiestry dętej z Borowia i pocztów sztandarowych, przemaszerowali pod „Pomnik Niepodległości” znajdujący się obok figury Serca Pana Jezusa na skwerku w centrum Borowia. Zgromadzeni odśpiewali Hymn Państwowy po czym Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska wygłosił przemówienie. Następnie pod pomnikiem złożone zostały wiązanki kwiatów: w imieniu Samorządu Gminy i Parafii wieniec złożyli Wójt Gminy Pan Wiesław Gąska, Zastępca Wójta Gminy Pan Piotr Zając, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy Pani Marta Serzysko, Proboszcz Parafii ks. Marek Kukiel i Wikariusz ks. Marek Strzeżysz. Symboliczne kwiaty i wieńce złożyli również dyrektorzy szkół z terenu gminy, delegacja z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, delegacja z Banku Spółdzielczego Oddział Borowie, delegacje z Ochotniczej Straży Pożarnej z Borowia i Chromina, delegacja z Gminnego Ośrodka Kultury i zespołów ludowych, delegacja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osoby reprezentujące Klub Motocyklowy "Jastrabye" Borowie. Ostatnim punktem był występ Gminnego Orkiestry Dętej pod przewodnictwem Michała Szostaka.

Poprawiono: 07 grudzień 2021
Utworzono: 21 październik 2021

9 małżeńskich par z gminy Borowie uhonorowanych zostało prezydenckimi Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Gminne uroczystości związane z jubileuszem złotych godów małżeńskich par rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w kościele parafialnym, gdzie jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie składane sobie przed pół wiekiem. Druga część odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Gospodarz uroczystości Wójt Gminy Wiesław Gąska złożył Jubilatom życzenia.
W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek wójta gminy Borowie, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Otrzymali je:

Teresa i Adam Kaczorek z Lalin,

Jan i Irena Kamińscy z Filipówki,

Maria i Mieczysław Kielak z Borowia,

Danuta i Wiktor Kielak z Borowia,

Jadwiga i Bogusław Kopańscy z Głoskowa,

Alicja i Krzysztof Rogala z Chromina,

Ewa i Wincenty Sęk z Wilchty,

Barbara i Stanisław Stułka z Nowej Brzuzy,

Teresa i Tadeusz Świątek z Iwowego.

Na jubileuszu obecni byli: Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Przewodnicząca Rady Gminy Borowie Alicja Szaniawska, wikariusz parafii Trójcy Św. w Borowiu ks. Marek Strzeżysz, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Gąska.

Poprawiono: 14 październik 2021
Utworzono: 14 październik 2021

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Podczas uroczystości wręczano nagrody i wyróżnienia nauczycielom oraz pracownikom pracujących w szkołach Gminy Borowie.  Z tej okazji Wójt Gminy przyznał  nagrody pieniężne wyróżniającym się nauczycielom pracującym w szkołach na terenie gminy Borowie. Witając przybyłych na uroczystość gości Wójt Wiesław Gąska podziękował za owocną pracę dydaktyczno – wychowawczą i edukacyjną, która przełożyła się na osiągnięcia uczniów. Podziękował także za krzewienie postaw etycznych i moralnych, a także wartości chrześcijańskich i patriotycznych młodego pokolenia. Następnie Wójt skierował do nauczycieli życzenia zdrowia, uznania społecznego, a także wdzięczności uczniów i wychowanków za ponoszony trud przekazywania wiedzy. Wójt podkreślił przy tym, że samorząd gminy zawsze będzie wspierał oświatę, troszcząc się o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i nauki w szkołach i przedszkolach.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Jolanta Maszkiewicz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem, która podziękowała za skierowane do nauczycieli i pracowników oświaty życzenia, zapewniając przy tym, że podziękowania władz motywują do jeszcze lepszej pracy dydaktycznej.

Podczas uroczystości obecni byli Zastępca Wójta Gminy Piotr Zając, Sekretarz Gminy Marta Serzysko, Dyrektor GOK Katarzyna Iwaniec.

Poprawiono: 11 listopad 2020
Utworzono: 10 listopad 2020

        W przeddzień przypadającej w dniu 11 listopada 2020 roku 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę delegacja pracowników Urzędu Gminy wraz z Wójtem Wiesławem Gąską złożyła wiązankę pod pomnikiem Niepodległości na skwerku w Borowiu.

Ze względu na panującą epidemię i wydane w tym zakresie zakazy i nakazy, nie jest możliwa organizacja uroczystości tak jak w latach poprzednich.

Proszę zatem mieszkańców, kierowników zakładów pracy i innych instytucji, organizacji i stowarzyszeń, którzy czują potrzebę uczczenia tej ważnej dla Polaków rocznicy, aby indywidualnie przybyli pod pomnik i  chwilą ciszy i zadumy uczcili  pamięć poległych za Ojczyznę, a przede wszystkim proszę o wywieszenie biało – czerwonych flag na budynkach mieszkalnych w miejscu zamieszania.

 

Poprawiono: 06 październik 2020
Utworzono: 05 październik 2020

18 par małżeńskich z gminy Borowie obchodziło 3 października 2020 roku 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Z okazji Złotych Godów Prezydent RP Andrzej Duda nadał małżonkom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które w jego imieniu wręczał Wójt Gminy Wiesław Gąska w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Borowie Alicji Szaniawskiej. Gminne uroczystości związane z jubileuszem złotych godów małżeńskich par  rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w tym dniu w kościele parafialnym przez proboszcza ks. Marka Kukiela. Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury. Dyrektor Katarzyna Iwaniec przywitała Jubilatów oraz zaproszonych gości a następnie o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy Wiesława Gąskę, który skierował do Jubilatów następujące słowa: "Drodzy Jubilaci, minęło 50 lat od czasu kiedy połączyliście Państwo swoje życie węzłem małżeńskim. Kiedy złączeni uczuciem i wzajemną miłością powiedzieliście sobie to magiczne słowo „tak” .   Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się miłością i wzajemnym szacunkiem. Każda z par małżeńskich obchodząca  Jubileusz ma swoje własne zapisane i niepowtarzalne karty historii. Na tych kartach zapisane są chwile, jak przychodziły na świat w Waszych rodzinach dzieci. Usilnie zabiegaliście, nie tylko o ich fizyczny, ale i o ich duchowy rozwój. Uczyliście je pierwszych słów, szacunku do ludzi i zaufania do nich. Gdy stopniowo dorastały pokazywaliście im słowem i własnym przykładem jak godnie i przykładnie żyć. Z Waszego,  małżeńskiego życia  wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólną drogę życia, to dowód wzajemnego zrozumienia sensu związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Jesteście dowodem na to, że małżeństwo zbudowane na mocnym fundamencie może przetrwać ciężkie chwile i pokonać wiele trudności jakie przynosi życie. Dziś w tak szczególnym dniu, możemy powiedzieć, że jesteście przykładnymi małżonkami, takimi z których mogą czerpać wzorce młodzi małżonkowie którzy decydują się na założenie rodziny. Wspominacie Państwo na pewno początki życia małżeńskiego sprzed 50 lat. Wspominacie z pewnością te chwile w których martwiliście się o dzieci, o ich zdrowie, o ich dobre wykształcenie i  o to jak ułożą sobie własne życie w tej trudnej rzeczywistości. Możecie również z dumą dziś  stwierdzić, że dobrze wywiązywaliście się ze swoich obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. Z tej tak miłej okazji, jubileuszu Waszego pożycia małżeńskiego składam Wam, Drodzy Jubilaci gratulacje za wybranie i przeżycie tak pięknie, wspólnej drogi życia. Za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, słowa otuchy, za każdy siwy włosy na Waszych skroniach. Medale nadane przez Prezydenta R.P. są potwierdzeniem, że wybrana przed laty życiowa droga była słuszna, a Wasz wysiłek, wkład pracy i dobre wychowanie Waszych dzieci spotkał się z uznaniem. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa, jest rodzina. Jestem przekonany, że przez te wszystkie lata daliście bardzo dużo rodzinie, lokalnemu społeczeństwu i Państwu Polskiemu. Wasze starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek małżeński zasługują na najwyższy szacunek.

 W dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek Wójta Gminy Borowie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Otrzymali je:

Marianna i Stanisław Baranowie

Daniela  i Mirosław Boguszowie

Irena i Gustaw Czarneccy

Stanisława i Jan Gaładykowie

Zofia i Stanisław Gaładykowie

Emilia i Marian  Janakowscy

Jadwiga i Jan  Jaroniowie

Jadwiga i Tadeusz Kaczmarczykowie

Irena i Tadeusz Kaniowie

Irena i Andrzej Kaniewscy

Krystyna i Władysław Niemcowie

Genowefa i Jan Pasikowie

Wiesława i Kazimierz  Rechniowie

Jadwiga i Mieczysław  Rosowie

Stanisława i Stanisław  Sabakowie

Janina i Kazimierz  Stułkowie

Maria i Ryszard Stułkowie

Eugenia i Stanisław Sykulakowie

 


Życzenia  Jubilatom składali Przewodnicząca Rady Gminy Alicja Szaniawska, Sekretarz Gminy i członkini Zarządu Powiatu Garwolińskiego Marta Serzysko, Skarbnik Gminy Hanna Ośko, z-ca kierownika USC Sylwia Gąska oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Iwaniec.


Oprócz medali jubilatów obdarowano kwiatami i ciepłymi kocami. Podczas uroczystości nie zabrakło okolicznościowego tortu, tradycyjnej lampki szampana i występów zespołu „Fantazja” z Gminy Szydłowiec.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.