Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Dzień Edukacji Narodowej

Poprawiono: 14 październik 2021
Utworzono: 14 październik 2021

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Podczas uroczystości wręczano nagrody i wyróżnienia nauczycielom oraz pracownikom pracujących w szkołach Gminy Borowie.  Z tej okazji Wójt Gminy przyznał  nagrody pieniężne wyróżniającym się nauczycielom pracującym w szkołach na terenie gminy Borowie. Witając przybyłych na uroczystość gości Wójt Wiesław Gąska podziękował za owocną pracę dydaktyczno – wychowawczą i edukacyjną, która przełożyła się na osiągnięcia uczniów. Podziękował także za krzewienie postaw etycznych i moralnych, a także wartości chrześcijańskich i patriotycznych młodego pokolenia. Następnie Wójt skierował do nauczycieli życzenia zdrowia, uznania społecznego, a także wdzięczności uczniów i wychowanków za ponoszony trud przekazywania wiedzy. Wójt podkreślił przy tym, że samorząd gminy zawsze będzie wspierał oświatę, troszcząc się o zapewnienie jak najlepszych warunków pracy i nauki w szkołach i przedszkolach.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Jolanta Maszkiewicz dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem, która podziękowała za skierowane do nauczycieli i pracowników oświaty życzenia, zapewniając przy tym, że podziękowania władz motywują do jeszcze lepszej pracy dydaktycznej.

Podczas uroczystości obecni byli Zastępca Wójta Gminy Piotr Zając, Sekretarz Gminy Marta Serzysko, Dyrektor GOK Katarzyna Iwaniec.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.