Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

W dniu 11 listopada 2018 roku w Borowiu odbyła się uroczystość związana z Jubileuszem 100.lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu, sprawowaną przez proboszcza parafii Marka Kukiel w intencji Ojczyzny.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości, na czele z Gminną Orkiestrą Dętą przemaszerowali pod „Pomnik Niepodległości” znajdujący się na skwerze w centrum Borowia. Wszyscy zgromadzeni w akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dętej odśpiewali Hymn Państwowy.

 

12 października 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu obchodzono Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość poprzedziła msza św. sprawowana przez ks. Kamila Stańczuka i ks. Andrzeja Danieluka w intencji nauczycieli i pracowników oświaty.

W dniu 6 października 2018 roku odbyła się uroczystość związana z wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na którą oprócz odznaczonych małżeństw zostali zaproszeni również seniorzy z terenu gminy Borowie.

Uroczystość zapoczątkowana została mszą św. sprawowaną przez proboszcza parafii ks. Marka Kukiela  w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu w intencji jubilatów oraz seniorów.

 

26 sierpnia 2018 roku odbyły się Gminne Dożynki w Borowiu, które tradycyjnie rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu. W intencji rolników mszę odprawił proboszcz parafii ks. Marek Kukiel. Podczas procesji z darami ks. Marek Kukiel poświęcił oraz pobłogosławił przepiękne wieńce oraz chleby dożynkowe.  

Po mszy barwny korowód dożynkowy przemaszerował ulicami Borowia na parking przed budynkiem OSP, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Korowód dożynkowy prowadziła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Michała Szostaka, następnie szły delegacje z wieńcami dożynkowymi z poszczególnych sołectw, mieszkańcy gminy Borowie i zaproszeni goście. W korowodzie jechały również trzy zaprzęgi konne z władzami gminy oraz zaproszonymi gośćmi.