Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Inwestycje 2021

1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Głoskowie ( zadanie realizowane w latach 2020 - 2021 ).

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w latach 2020 - 2021 zostanie rozbudowany budynek Zespołu Szkół w Głoskowie w ramach którego powstaną: szatnia, sale edukacyjne, pomieszczenia biurowe i sanitariaty. Koszt całego zadania wynosi 775 384,25 zł w tym kwota 175 000 zł została sfinansowana w 2020 roku, w tym kwota 100 000 zł pochodziła ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie ( ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa).

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - WODROL Lublin, z którym Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót. Koszt inwestycji wynosi 435 356,59 zł brutto.

Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głoskowie ( ulica Szkolna i do niej ulice przyległe oraz we wsi Wilchta.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Firma BUDOKAN Łosice, z którą Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót. Koszt inwestycji wynosi brutto 798 160 zł.

 Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borowiu na odcinku ul. Cicha - Szkolna.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Firma HYDROMIX Stara Huta, z którą Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót. Koszt inwestycji wynosi brutto 205 354,99 zł

 Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

5. Budowa sieci wodociągowej w Borowiu na odcinku ul. Cicha - Szkolna.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca - Firma HYDROMIX Stara Huta, z którą Gmina Borowie podpisała umowę na wykonanie robót.Koszt inwestycji wynosi brutto 66 470,64 zł.

 Zadanie dofinansowane zostało środkami finansowymi z  Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Borowie otrzymała środki w kwocie 3 000 000 zł.

6. Remont drogi gminnej w Słupie Drugim.

Remont zostanie wykonany na początku 2021 r. przy sprzyjających warunkach pogodowych, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Prace polegać będą na remoncie podłoża i położeniu nowej nawierzchni asfaltowej. Pomimo zakwalifikowania drogi do dofinansowania z funduszu kryzysowego (powodziówek) do chwili obecnej Wojewoda Mazowiecki nie przekazał środków finansowych, stąd środki zostały zabezpieczone w budżecie gminy.

7. Przebudowa drogi gminnej w Iwowem.

Samorząd gminy opracował projekt przebudowy drogi gminnej w Iwowem (przy strażnicy ) w ramach którego przewidziano położenie masy asfaltowej 2x4 cm o szerokości 5,0 mb z chodnikiem o szerokości 2,0 mb i wjazdami na posesje, odwodnieniem oraz kanałem technologicznym, o długości 1,7 km. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Dróg Lokalnych na 2021r. W chwili obecnej trwa procedura przetargowa. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.06.2022r.

 

8. Remont drogi gminnej w Gościewiczu.

Remont dotyczy drogi gminnej przez wieś na odcinku od skrzyżowania do skrzyżowania przy lesie w kierunku wsi Łopacianka. Samorząd złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. Przewidziano środki w budżecie gminy z dochodów własnych ze sprzedaży mienia komunalnego .

 

9. Przebudowa drogi gminnej w Głoskowie, ul. Bajkowa.

Budowa drogi gminnej będzie realizowania po wcześniejszym wykonaniu kanalizacji sanitarnej w tej ulicy, a także otrzymaniu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , który jest w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

 10. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borowie, ul. Biela - Jaźwiny (OSP).

11. Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią na odcinku Stara Brzuza - Gościewicz.

12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Borowiu w ul. Spacerowa, ....

13. Budowa zbiornika retencyjnego w Borowiu etap I.

Od wielu lat Borowie zmaga się z problemem nadmiaru wody po opadach deszczu czy też zimowych roztopów. Istniejące dwa zbiorniki wodne są niewystarczające, a w przypadku rozerwania wałów może dojść do zalania okolicznych   budynków mieszkalnych. Stąd też podjęta została decyzja budowy zbiornika retencyjnego na gruntach położonych wzdłuż rzeki Borowianki od zbiornika nr 2 do ulicy Polnej. W ciągu trzech lat samorząd Gminy Borowie zakupił grunty o pow.  7,5 ha . Prace projektowe zostały zakończone.Poniższe zdjęcia przedstawiają tereny przeznaczone pod budowę zbiornika , którego powierzchnia lustra wody wynosić będzie 5,5 ha.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionce ( zadanie wieloletnie )

Inwestycja będzie realizowana na działce nr 79/2 zakupionej przy udziale środków funduszu sołeckiego w 2019 roku. Budowa będzie prowadzona w latach 2021 - 2022. Gmina posiada projekt budynku wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę .

15. Remont drogi gminnej w Brzuskowoli ( Trojanki ).

16. Remont dróg gminnych w miejscowości Filipówka

17. Remont dróg gminnych w miejscowości Głosków

  • ulica Cicha
  • ulica Spokojna
  • ulica Wesoła

18. Budowa sieci wodociągowej w m. Wilchta ( z przejściem przez drogę wojewódzką ).

19. Budowa drogi gminnej w Borowiu ( ul. Sasimowskiego do granicy wsi Oziemkówka w gm. Miastków Kościelny)

W 2020 roku rozpoczęto przygotowania do budowy ostatniego odcinka drogi gminnej - ulicy Sasimowskiego w Borowiu do granicy administracyjnej wsi Oziemkówka w gminie Miastków Kościelny. W tym celu wznowione zostały granice geodezyjne drogi, wykonano roboty ziemne wyrównujące teren. Następnie zostanie wykonana podbudowa piaskiem i żwirem a następnie położona zostanie 20 cm. podbudowa z tłucznia łamanego.

 20. Prace konserwacyjno - restauratorskie przy obrazie Trójcy Świętej wraz z Tabernakulum znajdującym się w ołtarzu głównym w zabytkowym budynku po byłym kościele w Borowiu.

21. Prace restauratorskie organów wraz z szafą i miechami w zabytkowym budynku po byłym kościele w Borowiu.

22. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Gózd - Budziska (o długości 250mb )

 W dniu 20.10.2021r. w Borowiu podpisano umowę z firmą TOMIRAF Sp. z o.o. Sp k. z siedzibą ul. Trakt Lubelski 1g, 95-408 Wola Karczewska na „Modernizację drogi nr 130101W w miejscowości Gózd”.  Zakres prac obejmował:

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej (bitumicznej)

- skropienie podbudowy emulsją na powierzchni 1 150 m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową 100 kg/m2,

- skropienie warstwy wiążącej emulsją,

- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. Po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna).

Prace zakończono 22 listopada 2021r.

Koszt, jaki Gmina Borowie poniosła za realizację tego zadania to 69 451,95 zł/brutto.

 

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.