Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

„Remont dróg gminnych nr 130112W oraz 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka” z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Poprawiono: 25 sierpień 2020
Utworzono: 20 lipiec 2020

W dniu 17 lipca 2020 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Remont dróg gminnych nr 130112W oraz 130113W w miejscowościach Stara Brzuza i Filipówka” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość zadania po wyłonieniu Wykonawcy robót wynosi 572 479,23 zł wraz z nadzorem inwestorskim w tym 372 111,49 zł tj. 65% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowi pozyskana dotacja.

W ramach zawartej umowy przeprowadzony zostanie remont dwóch odcinków dróg. Pierwszy o długości 650 metrów w miejscowości Stara Brzuza tj. od drogi powiatowej w kierunku Gościewicza.

Natomiast drugi odcinek o długości 780 metrów w miejscowości Filipówka tj. od drogi powiatowej do centrum wsi.

Zakres prac na obu odcinkach będzie polegał na frezowaniu istniejących nawierzchni i wykonaniu nowych nawierzchni bitumicznych oraz poboczy z kruszyw łamanych.

Zadanie planowane jest do realizacji do końca września bieżącego roku.

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.