Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Strona BIP Urzędu

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

    Organizatorami konkursu są:
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).
Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

       Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Borowie, że w tut. Urzędzie są przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji w 2016 r. na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu. Wszystkich zainteresowanych wymianą poszycia dachowego /eternitu/ w 2016 roku, prosi się o przybycie do Urzędu Gminy w Borowiu, w celu pobrania wniosku wraz z innymi dokumentami. Dotacja dotyczy: demontażu, transportu i utylizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powyższy wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w tut. Urzędzie w terminie do dnia 18 stycznia 2016 r. Z uwagi na krótki okres otrzymania dotacji z WFOŚiGW proszę o terminowe składanie wniosków.

Poprawiono: 05 sierpień 2016
Utworzono: 05 sierpień 2016

Z A P R O S Z E N I E

Zapraszam na obrady XVII sesji Rady Gminy Borowie, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godz. 1400, w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu z następującym porządkiem obrad:

Poprawiono: 09 styczeń 2017
Utworzono: 19 styczeń 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt 8

Podkategorie

Kontakt

Gmina Borowie, woj. mazowieckie

ul. A. Sasimowskiego 2

tel./fax 25 685 90 70/72

gmina@borowie.pl

Do góry

Strona korzysta z tzw. plików cookies w celach gromadzenia statystyk oglądalności. Ustawienia plików cookies możesz zmienić w konfiguracji przeglądarki.